Knutstorp 5000 8-timmars, Lördag den 24 Mars 2018

24 mars, kl. 09:30 – 24 mars, kl. 17:30
Kågeröd (Knutstorp Race Track)

Välkommen till utmaningen!

8 timmars uthållighetstest på Ring Knutstorp, Banan används för racing, bland annat STCC, roadracing, halkkörning och rallycross. Den är känd som en mycket kuperad och krävande bana för förarna med såväl flera långsamma kurvor som några snabba. Banan kallas i bland för The Nürburgring of Sweden, sedan 2008 är marknadsföringsnamnet ”Valley of speed”.

Läs hela reglementet här:
http://www.race4fun.se/index.php?route=information/information&information_id=16

Genomförande

• Flest varv vinner.
• För bästa pimpning utdelas bonusvarv.
• Arrangören förbehåller sig rätten att utdela eventuella extra bonusvarv.
• Flest varv efter testets hela tid inklusive bonusvarv vinner.
• Liveuppdatering av varvtider finns att följa på MyLaps Speedhive. Mer information finns på race4fun.se
• Påkörning av annat fordon är FÖRBJUDET och kommer medföra svartflagg.
• Det är inte tillåtet att hindra snabbare bil köra om.
• Om omständigheterna så påfordrar, kan safetycar (SC) eller bogserbil med blinkande gult ljus släppas ut på banan under pågående test. Deltagarna ska följa denna och omkörning är förbjuden av detta fordon eller medtävlande, brott mot detta orsakar svartflagg!
• Om ett team påkallar hjälp på grund av personskada eller annan fara för person, kommer testet rödflaggas.
• Det är absolut förbjudet att kliva ur bilen på banan under pågående lopp, endast om bilen brinner får man lämna fordonet. Personen tar omedelbart skydd bakom närmsta stålbarriär. Loppet kommer att rödflaggas.
• Vid infart från bandepå ska bilar på banan lämnas företräde.
• Förarbyte får endast ske på anvisas plats.
• Deltagande bil får inte lämna testområdet under pågående test.
• Alla sidorutor skall vara stängda under körning.
• Om stötfångare faller bort under loppet ska eventuella utstickande fästen demonteras i parkeringsdepån innan körning får återupptas.
• Skärm med liveresultat kommer att finnas på området.
• Arrangören har rätt att avlysa hela testet eller delar därav, i de fall för få deltagare anmält sig, samt i händelse av uteblivet testtillstånd eller force majeure. I sådant fall kommer berörda deltagare meddelas snarast, dock senast 24 timmar före besiktningens början.
• Alla deltagare måste följa banans gällande förhållningsorder och regler.

Vid frågor eller funderingar kontakta info@race4fun.se

VARNING: Racing är oerhört ansträngande både fysiskt och mentalt.

Vid denna typ av bilkörning, kommer du att bli utsatt för extrema (både höga och låga) temperaturer; tät rök och ånga; till intensiva stötar och vibrationer; och mycket höga ljud; och en mängd andra ovanliga, utmattande, förvirrande och stressande förhållanden. Även om du tror att du är i god hälsa, kolla gärna av med din läkare om du är lämplig för detta uthållighetstest!

Karta & vägbeskrivning

Träffen är i Kågeröd (Skåne län).